Vpis in izpiti

Objava rezultatov sprejemnih preizkusov -klikni-

 

OBVESTILO STARŠEM in NAVODILO
ZA VPIS UČENCEV V GLASBENO ŠOLO KRANJ

ČAKAJOČI UČENCI so tisti učenci, ki so sprejeti, s poukom izbranega inštrumenta pa pričnejo takoj, ko se za izbrani inštrument sprosti kakšno mesto. Ravno tako jih je potrebno vpisati. S 3. 9. 2019 pričnejo obiskovati pouk nauka o glasbi, kasneje pa še izbrani inštrument.   Razporeditev vpisanih učencev k učiteljem, urniki nauka o glasbi, baleta ter vse potrebne informacije bodo objavljeni od 30. 8. 2019 na spletni strani šole.

Delitev urnikov za inštrument bo v ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 18.00 uri, v učilnici učitelja, h kateremu bo dodeljen vaš otrok. 

 

 

NAKNADNI SPREJEMNI PREIZKUSI IN VPISI

Naknadni sprejemni preizkusi za inštrumente:
pozavna
evfonij / tuba
violina
viola
kontrabas
diatonična harmonika

bodo potekali v ponedeljek, 17. 6. 2019, ob 17. uri, Poštna ulica 3, 1. nadstropje v učilnici 101.

Predhodna prijava ni potrebna.

Obveščamo vas, da je še nekaj prostih mest v programih predšolske glasbene vzgoje (letnik otroka 2014) in plesnih pripravnic (letniki otrok 2013 in 2011). Vpis za te otroke po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 04 23 64 750 lahko opravite v tajništvu šole.

 

 

 

 

PREDŠOLSKA  GLASBENA VZGOJA (PGV):

Program PGV traja eno šolsko leto in ga obiskujejo otroci stari 5 let
(letnik rojstva 2014).
Pri glasbenih urah PGV, ki trajajo 45 minut enkrat tedensko, odkrivamo in razvijamo glasbeno nadarjenost otrok, predvsem pa jim skušamo ustvariti pozitiven odnos do glasbe.
Otroci poslušajo, ustvarjajo, spoznavajo in izvajajo glasbene dejavnosti npr.:

 • pojejo pesmice, rajajo in igrajo na glasbila,
 • ustvarjajo in se izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem,
 • spoznavajo in usvajajo glasbene pojme,
 • poslušajo različne zvrsti glasbe,
 • spoznavajo instrumente, itd...GLASBENA PRIPRAVNICA (GL.PRI.):

Pogoj za vpis v GLP je starost otroka 6 let (letnik 2013 , 1. razred OŠ).
Pouk poteka 1 krat tedensko po 60 minut.
Cilji glasbene pripravnice so odkrivanje in razvijanje glasbenih sposobnosti.

Učenci:

 • pojejo enoglasne ljudske in umetne otroške pesmi,
 • izrekajo otroška ritmična besedila,
 • igrajo na Orffove instrumente (palčke, boben, tamburin, triangel, ksilofon, zvončke, blokflavto..),
 • poslušajo glasbene pravljice,
 • poslušajo skladbice,
 • spoznavajo instrumente, ki se jih je možno učiti v naši glasbeni šoli,
 • spoznajo pojme:
 • dolg – kratek ton
 • visok – nizek ton
 • tiho – glasno
 • hitro – počasi
 • aktivno sodelujejo pri različnih didaktični igrah,
 • nastopajo, itd...PLESNA PRIPRAVNICA (PL. PRI.):

Pogoj za vpis v PL. PRI. je starost otroka 6 let (letnik 2013, 1. razred OŠ).
Pouk poteka 2 krat tedensko po 45 minut.
Cilji plesne pripravnice so odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti.

Učenci:

 • spoznavanje svojega telesa kot instrumenta za plesni izraz,
 • spoznavajo osnovne plesne elemente,
 • razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
 • razvijajo koordinacijo pri gibanju,
 • spoznavajo oblike in zvrsti plesa, itd.


LETNI IZPITI bodo potekali v času od 11. do 20. junija 2019, majski rok v času od 15. do 18. maja (samo za učence zaključnih razredov osnovnih in srednjih šol).
Izpiti v ostalih rokih glej ŠOLSKI KOLEDAR.

PRIVATNI IZPITI bodo predvidoma 18. 6. 2019  --- NAVODILA ---

Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS - Obr. 1,93). V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem. Šola pisno obvesti učenca o času izpita. Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita.
Cena privatnega izpita v skladu s sklepom 2. seje Sveta zavoda, dne 1. 10. 2009, znaša 63 EUR. V primeru, da ima učenec opravljenih šest razredov nauka o glasbi v državni glasbeni šoli, kar dokazuje s kopijami spričeval izjemoma plača ceno za privatni izpit iz inštrumenta 42 EUR.

 
ISKANJE
KOLEDAR
januar 2020
P T S Č P S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
PRIHAJAJOČI DOGODKI
Ni dogodkov
PRIJAVA NA e-NOVICE

S poslano prijavo soglašam s hranjenjem svojih osebnih podatkov za uporabo e-poštnega naslova za pošiljanje obvestil in e-novic.

Ime in priimek:

E-mail naslov: